پل شبانه روزی ثابت

  • Fixed boarding bridge

    پل شبانه روزی ثابت

    معرفی محصول پل سواری ثابت یک تجهیزات کمکی ویژه برای بارگیری و تخلیه سریع کالا است. روی سکوها و ساختمانها نصب شده و به محفظه کامیون متصل می شود تا اختلاف ارتفاع بین سکو ، کف ساختمان و محفظه را تنظیم کند. در هنگام بارگیری و تخلیه کالا ، اتصال دور برگشت پذیر در انتهای جلوی پل سواری بسیار نزدیک به کالسکه است. عملکرد تنظیم زاویه پل شبانه روزی ، یک ب ...