مرحله بلند کردن

  • Lift stage

    مرحله بلند کردن

    معرفی محصول مرحله بلند کردن متداول ترین محصول روی صحنه است. وظیفه اصلی آن حرکت دادن مجموعه و بازیگران هنگام تغییر صحنه به بالا و پایین است. علاوه بر این ، برای برجسته سازی بازیگران اصلی ، صحنه به آرامی بالا می رود و بازیگران روی صحنه می رقصند و فراز و نشیب هایی را روی صحنه ایجاد می کنند. در عین حال ، روند بلند کردن مرحله نیز می تواند اثر عملکرد را افزایش دهد. به منظور دستیابی به کنترل منطقی مرحله بالابر هیدرولیک ، سنسورهای غیر تماسی ...