سکوی کار هوایی بازوی منحصر به فرد

  • Self-propelled curved arm aerial work platform

    سکوی کار هوایی بازوی منحصر به فرد

    عملکردهای تقسیم به بالا و بیرون و عبور از ماشین بوم مفصلی توابع چند وجهی را از جهت قرار دادن به سمت بالا ، رو به بیرون و عبور ارائه می دهد ، بنابراین شما می توانید از طریق راه های مختلف به هر مکانی که می خواهید بروید برسید. دستگاههای ایمنی کامل پیکربندی استاندارد دستگاههای توزین چهار پیوندی ، حفاظت از اضافه بار ، دستگاه تشخیص خودکار برای تشخیص دامنه و ارتفاع سکو (محدود کننده دامنه اتوماتیک) ، کنترل خودکار سرعت حرکت رونق و ...